ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

Latest Update 08/10/2019

Payment Method

Pay with CREDIT / DEBIT card

Pay with CREDIT / DEBIT card

Bank/money transfer

Bangkok Bank

Bangkok Bank
Branch: คลองสาน
Account Name: บริษัท ฟูลมูนบริวเวอร์ค จำกัด
Account Number: 1514169844

Delivery fees

จัดส่งผ่าน DHL [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - Delivery within 4 working days

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000 ค่าจัดส่ง (฿) 149.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 6,500 ค่าจัดส่ง (฿) 174.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,501 - (Gram) 9,000 ค่าจัดส่ง (฿) 196.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 13,000 ค่าจัดส่ง (฿) 230.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 16,000 ค่าจัดส่ง (฿) 277.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 19,000 ค่าจัดส่ง (฿) 354.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 23,000 ค่าจัดส่ง (฿) 453.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 27,000 ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 27,001 - (Gram) 31,000 ค่าจัดส่ง (฿) 554.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 31,001 - (Gram) 35,000 ค่าจัดส่ง (฿) 631.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 35,001 - (Gram) 39,000 ค่าจัดส่ง (฿) 708.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 39,001 - (Gram) 42,000 ค่าจัดส่ง (฿) 784.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 42,001 - (Gram) 46,000 ค่าจัดส่ง (฿) 831.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 46,001 - (Gram) 50,000 ค่าจัดส่ง (฿) 938.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 50,001 - (Gram) 53,000 ค่าจัดส่ง (฿) 985.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 53,001 - (Gram) 57,000 ค่าจัดส่ง (฿) 1,062.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 57,001 - (Gram) 61,000 ค่าจัดส่ง (฿) 1,108.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 61,001 - (Gram) 65,000 ค่าจัดส่ง (฿) 1,185.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 65,001 - (Gram) 69,000 ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 69,000 ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
 • Order cancellation policy

  Order cancellation policy

  Order cancellation policy

  Order will be cancelled in 1 days.