ความคิดเห็นของลูกค้า (35 คน) ของ เบียร์ชาตรี ไอพีเอ แพค 6 (Chatri IPA)

Latest Update 10/07/2019
  • 97.14% Complete (success)
    34
  • 2.86% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2018-08-11 05:53:38

-
2018-08-08 08:35:41

-
2018-07-24 12:50:00

-
2018-06-06 11:26:12

-
2017-11-30 08:46:41

-
2017-10-01 08:55:40

Very good taste but not quite as good as the Chalawan

-
2017-09-16 08:12:37

-
2017-08-30 00:36:05

-
2017-08-16 14:36:53

-
2017-08-16 06:16:40

บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม