ความคิดเห็นของลูกค้า (41 คน) ของ เบียร์ชาลาวัน เพลเอล แพค 6 (Chalawan Pale Ale)

Latest Update 10/07/2019
  • 90.24% Complete (success)
    37
  • 9.76% Complete (warning)
    4
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2019-02-13 08:39:43

-
2018-12-01 11:08:21

-
2018-11-03 08:09:03

-
2018-08-14 14:46:15

-
2018-08-11 05:53:38

-
2018-08-08 08:35:41

Great beer.

-
2018-07-24 12:50:00

-
2018-07-03 01:20:28

-
2018-06-06 11:26:12

-
2017-11-30 08:46:41