All blog

Latest Update 28/05/2020
ขั้นตอนการใช้ Points แลกส่วนลด

ขั้นตอนการใช้ Points แลกส่วนลด

  •  May 12, 2020

Points ที่ได้รับจากการซื้อแต่ละครั้งแลกเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งถัดไป

(1 point เท่ากับ 1 บาท)